Så monterar du ditt vredlås

På en del utav våra låsbara postlådor är inte låset monterat vid leverans för att vi vill undvika transportskador. Följ anvisningarna nedan eller se våra enkla instruktionsfilmer.

Låsmontering – Mutter

Låsmontering – Klipps