Ditt postkontor hemma!

Berglunds nya koncept ”Ditt postkontor hemma” tar den dagliga brev- och pakethanteringen in i framtiden. Den nya lådan MP4000Smart där kärnan i den säkra lådan är Smart Control som ger dig full kontroll direkt i mobiltelefonen. Med Smart Control öppnas helt nya möjligheter. Du låser enkelt upp din Smartpostlåda med mobilen och slipper allt med krångliga nycklar. Via Qlocx app delar du ut digitala nycklar, du bestämmer själv till vem och hur länge. Låt din Smartpostlåda bli din central för utlåning eller återlämning av saker när du inte är hemma.

Smartpostlådan är förberedd för Qlocx leveranstjänst Home Delivery, som gör att du kan ta emot större paket direkt i din postlåda och bli ditt nya postombud – tryggt, säkert och dygnet runt. Så fort Qlocx leveranstjänst blir tillgänglig kommer det bli möjligt att abonnera på denna tjänst.

Berglund lägger stor vikt vid att du ska kunna känna dig trygg och säker med din postlåda. Med en förstärkt dörr och Qlocx högkrypterade digitala lås är din post i säkert förvar.